Besøksadresse:

Øvre Klekkenvei 53
3514 Hønefoss

Vanlige henvendelser:

3214 0450
Telefon er betjent:
(mandag-fredag)
09:00-11:30 og 13:00-14:00

Øyeblikkelig hjelp:

3214 0454

Telefax / e-post:

3213 3462

Timebestilling på Internett
Reseptbestilling på Internett
SMS til Haug Legesenter

Haug Legesenter

Haug legesenter ble etablert i 1998. Legene har driftsavtale med Ringerike kommune

Leger:

Harman Singh
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Alina Thordarson
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Medarbeidere:

Pia Palmkvist

Inne Pak

Renhold:

Lucie Gabriela Kernova

Regnskapskontor:

Økonomihuset. (Nettsted klikk her!)